Mint európai polgárok és zsidók, részt veszünk országunk politikai és társadalmi életében. Bármennyire különbözik is személyes életutunk, kapcsolatunk Izrael-al identitásunk része. Rendületlenül ragaszkodunk ehhez az államhoz, melynek jövőjéért és biztonságáért aggódunk. Úgy ítéljük, hogy Izrael ismét veszélybe került. A legkevésbé sem becsüljük le a külső ellenség fenyegetését, de véleményünk szerint, a megszállás, a Jordánon inneni területeken és Kelet-Jeruzsálem arab negyedeiben folytatott szüntelen telepítés is veszélyes, politikai és erkölcsi hiba. Ez egyúttal Izrael, mint állam elfogadhatatlan delegitimációjának forrása is. Ezért elhatároztuk, hogy a következő elvek érdekében lépünk fel:

  1. Izrael jövője elválaszthatatlan a palesztin néppel kötött békétöl, a „két nép, két állam” elv alapján. Mindannyian tudjuk, hogy ez sürgös. Ennek hiányában Izrael elött nemsokára csak két egyaránt vészes lehetöség áll: vagy olyan állammá válik, ahol a zsidók kisebbségbe kerülnek saját hazájukban, vagy olyan rendszert alakít ki, amely csorbítja becsületét és polgárháború színterévé változtatja.
  2. Ezért szükséges, hogy az Európai Unió, mint az Egyesült Államok hasson befolyásával mindkét félre az izraeli-palesztin konfliktus ésszerű és gyors megoldása érdekében. Európa, történelmi okokból felelősséget visel a térségért.
  3. A döntés ugyan Izrael szuverén népének kezében van, de a diaszpóra zsidóságát szolidaritása arra kötelezi, hogy a jó döntés érdekében lépjen fel. Veszélyes, mert Izrael valóságos érdekeivel ütközhet, ha rendszeresen a mindenkori izraeli kormány politikájához igazodik.
  4. Olyan európai mozgalmat kívánunk indítani, amely mindenkihez a józan ész hangján szól. A mozgalom a hagyományos törésvonalak felett áll. Célja, hogy Izrael, mint zsidó és demokratikus állam jövőjéért cselekedjék, melynek feltétele az önálló és életképes palesztin állam létesítése. E szellemben kérjük mindazokat, akik a fenti elvekkel egyetértenek, hogy írják alá és írassák alá felhívásunkat.