Als Joodse staatsburgers van Europese landen zijn wij betrokken bij het politieke en maatschappelijke leven van onze respectievelijke landen. Ongeacht onze persoonlijke levensloop, maakt de band met de staat Israël deel uit van onze identiteit. Wij maken ons zorgen over de toekomst van die staat, waarmee wij zo hecht verbonden voelen.

Wij zien dat het voortbestaan van Israël opnieuw in gevaar is. Terwijl wij de bedreigingen van externe vijanden allerminst onderschatten, weten wij dat het gevaar ook in de bezetting ligt en in het ononderbroken bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de Arabische wijken van Oost-Jeruzalem. Dit is zowel een politieke vergissing als een morele fout die bijdraagt aan het onaanvaardbare proces van delegitimatie van de staat Israël in de wereld.

Daarom hebben we besloten ons rond de volgende principes te verenigen:

  1. De toekomst van Israël hangt af van het bereiken van vrede met het Palestijnse volk, volgens het principe ‘Twee Staten Oplossing’. Wij weten allemaal dat een vredesakkoord dringend nodig is. Binnenkort zal Israël geconfronteerd worden met twee rampzalige alternatieven: ofwel een staat waarin de Joden een minderheid in hun eigen land zullen vormen, ofwel het instellen van een staatsbestel dat Israël tot schande zal zijn en zou kunnen leiden tot interne onrust.
  2. Het is daarom belangrijk dat de Europese Unie, net als de VS, op beide partijen druk uitoefent en hen helpt om tot een redelijke en snelle oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict te komen. Europa heeft, door haar geschiedenis, verantwoordelijkheden in deze regio.
  3. Hoewel de uiteindelijke beslissing aan de soevereine bevolking van Israël toebehoort, voelen de Joden in de Diaspora zich verplicht uit solidariteit met hen, te streven naar een juiste beslissing. Het onvoorwaardelijke steunen van het Israëlische regeringsbeleid is gevaarlijk omdat het indruist tegen de werkelijke belangen van de staat Israël.
  4. We willen een Europese beweging opzetten die in staat is allen de stem van de rede te laten horen. Deze beweging beoogt boven de politieke partijen te staan. Zij heeft als doel te ijveren voor het voortbestaan van Israël als een Joodse democratische staat, een doel dat alleen bereikt kan worden door de oprichting van een soevereine en levensvatbare Palestijnse staat.

Wij vragen allen die deze principes onderschrijven, deze oproep te ondertekenen en te laten ondertekenen.